§

Zákon o obchodních společnostech 90/2012 Sb. tzv. Zákon o obchodních korporacích - získejte povinné internetové stránky pro formu akciová společnost pouze za 1000 Kč

Jste-li akciová společnost, musíte zřídit...

Povinné internetové stránky - mýty a fakta

ZOKAS - ve zkratce:
Jednoduchý způsob
        jak splnit zákon
Nejnižší cena
         1000 Kč/rok, zkušební provoz
Možnost až 50% slevy
         pro každého, další slevy od 2 licencí
Snadné zapojení
        do Vašeho existujícího webu
Laické, základní i podrobné
        vysvětlení souvislostí
Jednoduché ovládání
Zákon o obchodních společnostech 90/2012 Sb. jinak známý jako Zákon o obchodních korporacích je v platnosti od 1.1. 2014. Zákon upravuje mimo jiné akciovým společnostem povinnost mít internetové stránky a poměrně přesně určuje, které informace na internetových stránkách musí být zveřejněny.

Ačkoliv o tomto tématu vzniklo nespočet internetových i tištěných článků, kolem rozsahu povinných informací koluje velká řada nepřesností a místy jsou informace natolik zjednodušené, až jsou zavádějící. Je logické, že akciové společnosti se nechtějí, takříkajíc "svléknout do naha" a je v pochopitelném zájmu zveřejnit jen a pouze nezbytné minimum požadovaných informací. K tomu je ovšem potřeba zákon nastudovat dostatečně pečlivě.

Mezi nejčastější omyl patří, řekněme, silně zdeformovaná informace, že musíte zveřejnit výroční zprávu společnosti. Není to pravda. Zákon praví:
§ 436 (2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 1 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá ...
Jinak řečeno, musíte uveřejnit pouze část výroční zprávy a teprve pokud zákon studujete do všech detailů, pročtete serióznější výkladové publikace a získáte komplexní přehled o zákonu, můžete například zjistit (v řadě zavádějících internetových článků pro řadu společností dosti opomíjený § 84), že můžete mít povinnost předložit také zprávu o vztazích:
§ 84 (1) Společníci ovládané osoby mají právo se seznámit se zprávou o vztazích a případným stanoviskem kontrolního orgánu ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou; se...
Nemluvě o opomíjené možnosti, jak se zveřejňování výroční zprávy i účetní závěrky na internetu zcela zbavit:
§ 437 Stanovy mohou určit jiný způsob, jakým představenstvo může své povinnosti podle § 436 splnit, pokud takový postup nebude omezovat právo akcionářů na požadované informace.
Jsme toho názoru, že zjednodušené až zavádějící informace naleznete například i ve stanovisku Průmyslu a obchodu ČR (zde) ale tyto omyly se dle našeho názoru nevyhnuly ani jiným komerčním provozovatelům (např. zde), kteří vám navíc zrovna přehledný postup a vysvětlení ke zveřejnění nedají (např. zde.)

Nestudujte zákon, už jsme to udělali za Vás

Pro řádné naplnění povinností plynoucích ze zákona je potřeba spolupráce právníků i IT specialistů. Dali jsme si tu práci a výsledkem je náš systém ZOKAS, který Vám umožní jednoduše zveřejnit požadovaná data, ale také Vám poskytne související právní informace:
  • 10 sekcí s jednoduchým ovládáním Vám nabídne předpřipravené informace ke zveřejnění na 2 kliknutí myší
  • Každá sekce je opatřena komentářem a můžete si tak dle své volby zobrazit...
    • jednoduchý návod pro laiky v oblasti práva
    • zjednodušený právní výklad s citací nejdůležitějších pasáží zákona, doplněný o lidsky srozumitelné vysvětlení
    • plné znění dotčených pasáží zákona, doplněné o komentáře kompilované z několika odborných výkladových publikací
  • snadný způsob, jak informační stránku s povinnými informacemi začlenit do Vašeho již existujícího webu
Seznam již zveřejněných stránek pro jednotlivé akciové společnosti.
Zákon o obchodních společnostech - zákon o obchodních korporacích - povinné webové stránky dle zákona 90/2012 Sb. vygenerované systémem ZOKAS 1.0 vytvořený WA.cz